De Grootouders- en Seniorenactie (GOSA) is er voor gezinnen van wie de kinderen de deur uit zijn. Een ruim doelpubliek dus met een veelheid aan vragen en wensen. Iedereen die lid is van de Gezinsbond en grootouder is of de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt is dus automatisch lid van GOSA.

De Gezinsbond komt niet alleen op voor jonge gezinnen, maar is ook actief op bv het vlak van de pensioenregeling.

Zie ook GOSA